Vietnam Idol 070704 – Hát với piano (Phần 2)

Mình chọn:

  • Cẩm Vân
  • Thảo Trang

Khán giả chọn:

  • Ngọc Ánh
  • Thảo Trang
  • Phương Vy

Hơi tiếc cho Cẩm Vân!

Thích trang phục Công Trí thiết kế.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: