Vietnam Idol 070704 – Hát với piano (Phần 2)

Mình chọn:
– Cẩm Vân
– Thảo Trang

Khán giả chọn:
– Ngọc Ánh
– Thảo Trang
– Phương Vy

Hơi tiếc cho Cẩm Vân!

Thích trang phục Công Trí thiết kế.

Advertisements