Vietnam Idol 070711 – Hát với piano (Phần 3)

Mình chọn:

– Trà My

– Hải Yến

– Hoà Mi

Khán giả chọn:

– Duy Khánh

– Trà My

– Thuỳ Dương

Tiếc cho Hải Yến!

Ghét cái câu “Xin chia buồn cùng bạn” của MC.

Advertisements