Vietnam Idol 070711 – Hát với piano (Phần 3)

Mình chọn:

  • Hải Yến
  • Hoà Mi

Khán giả chọn:

  • Duy Khánh
  • Trà My
  • Thuỳ Dương

Tiếc cho Hải Yến!

Ghét cái câu “Xin chia buồn cùng bạn” của MC.

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: