Vietnam Idol 070808 – Bài hát được yêu thích


Chương trình tuần này xem chẳng thích bằng tuần trước. Chẳng hiểu mọi người chọn bài kiểu gì mà cứ loanh quanh luẩn quẩn, bí rì rì. Chỉ thích mỗi bản phối mới của “Em và tôi” và “Vẫn hát lời tình yêu”, còn lại sự chú ý dành cả cho… Mr. Tuấn Khanh. Chưa bao giờ thấy Mr. Tuấn Khanh “lạnh” như thế!

Bắt đầu chán kiểu mỗi thí sinh chỉ được lên hát 1 đoạn rồi. Chẳng hiểu do bị khống chế về thời gian phát sóng hay do format chương trình bắt buộc phải như thế, nhưng hát kiểu này vừa khó chọn bài, vừa khó thể hiện, vừa khó đánh giá. Khán giả có phải ai cũng là người trong nghề đâu mà có thể đánh giá chính xác về thí sinh chỉ bằng một đoạn hát ngắn như thế được, kể cả khi đã có “hoa tiêu” là BGK!