Vietnam Idol 070914 – Duy Khánh


Ui, ảnh đâu rồi?
Duy Khánh (Ảnh: Vietnam Idol)

Thí sinh thứ 7 bị loại. Còn lại 3 người: Phương Vy, Ngọc Minh, Ngọc Ánh.

Điểm làm mình dị ứng nhất ở Duy Khánh chính là ở chỗ cậu ấy quá giống Đàm Vĩnh Hưng, từ cách hát đến cách biểu diễn trên sân khấu. Có thể là vì thích mà bắt chước cho giống, dần dần ngấm và trở thành một thói quen, một tiêu chuẩn để đi theo. Nhưng, sự giống ấy chỉ chấp nhận được khi hát hò vui vẻ, còn mang lên sân khấu của một cuộc thi, với mình, là không thể chấp nhận

Mình đã từng có cảm giác cực kỳ khó chịu này khi đi xem một buổi liên hoan văn nghệ của Học viện Ngân hàng, người đạt giải 3 hát Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội giống hệt Lam Trường, kể cả khẩu hình lẫn động tác biểu diễn. Mình mà được chấm thi thì cho cậu này trượt đầu nước

Có cảm giác, tính từ Hải Yến, đường đi của Vietnam Idol sẽ là: Hải Yến (bài bản) – Trà My (bản năng) – Thảo Trang (bài bản) – Duy Khánh (bản năng) – Ngọc Minh (bài bản) – Ngọc Ánh (bản năng) – Phương Vy (chẳng biết xếp vào trường phái nào)