Vietnam Idol 070919 – Hát tặng người thân


Xem ra chán Vietnam Idol thật rồi Xem Idol mà cứ như trẻ con ngồi xem quảng cáo Mỗi người đi ra bụp bụp chát chát mấy phát rồi lại đi vào Cứ bình bình như thế mấy tháng trời ai mà chịu nổi

Cố xem nốt 2 tuần nữa để biết kết quả cuối cùng Kể ra mình không nhúng tay vào vụ bình chọn nữa cũng đã là một thiệt thòi cho Vietnam Idol rồi