Chia tay em PSR-520


Thế là phải chia tay em nó thật rồi, sau 3 lần mama ra tay cứu chữa nhưng không thành

Dì V tiếc tiếng đàn hay, vẫn muốn mang ra thợ sửa, nhưng mình biết, nếu có sửa được thì em nó cũng không trụ được lâu nên đành quyết định chia tay em PSR-520 và đã chọn cho dì V một em đàn mới. Thương quá!

Ui, ảnh đâu rồi?
Khám chữa bệnh
Ui, ảnh đâu rồi?
Dụng cụ khám chữa bệnh
Ui, ảnh đâu rồi?
Chân dung em PSR-520
Ui, ảnh đâu rồi?
Chuẩn bị cất vào bao đàn
Ui, ảnh đâu rồi?
Chuẩn bị “đi về nơi xa”
Ui, ảnh đâu rồi?
Em đàn mới của dì V (PSR-E413)