Vietnam Idol 30/11/10


Không ngờ Đăng Khoa lại đưa ra quyết định chia tay Vietnam Idol.

Mừng vì Uyên Linh không phải rời cuộc thi nhưng vẫn muốn Uyên Linh có thể ở lại bằng bài hát chia tay thuyết phục được cả BGK lẫn khán giả hơn.