Vietnam Idol 04/12/10


Xem hết 3 tiết mục đầu vẫn cứ nghĩ chủ đề song ca là một sự gượng ép, không hiểu sao đây là cuộc thi tìm kiếm 1 idol duy nhất mà lại bắt các thí sinh song ca với nhau làm gì! Nhưng đến Anh mãi là của Mai Hương và Uyên Linh thì… Ôi giời ôi sao mà hay thế hả giời! Xem TV xong còn xem đi xem lại trên youtube đến 1 rưỡi sáng mới đi ngủ Đến bây giờ xem lại vẫn còn thấy sướng