Đi nhổ răng


Ui, ảnh đâu rồi?

Đồng chí R26 đã chính thức hy sinh vào chiều nay, quên không ghi giờ. Can tội mình để đồng chí ấy bị sâu lâu quá mới đi hàn, rồi đến khi bong mối hàn thì lại không đi hàn lại ngay. Kết quả là không còn cách nào giữ lại được.

Hôm nay còn lấy cao răng nữa – lần đầu tiên trong đời. Men răng mình yếu thật, làm mạnh tay một tí là bị buốt. Thảo nào đi ăn kem với bạn, chưa kịp ăn hết 1 cốc thì nó đã xong 2 cốc rồi.