Từ mới


Từ cái ngày ngớ cả người khi lần đầu nghe từ “xõa”, đến giờ đã biết thêm kha khá từ mới:

  • Xõa
  • Quẩy
  • Lầy
  • Thuyền
  • Ngôn tình
  • Soái ca
  • Như nào (thay cho “như thế nào”)

Một số từ đã quen dần và biết dùng. Một số từ vẫn chẳng hiểu nghĩa là gì. Riêng “như nào” thì mình thích “như thế nào” hơn và vẫn dùng “như thế nào”. Mình thấy “như nào” cứ bị thiếu thiếu thế nào ấy 😀