Higher Love


Cô ấy cứ như có máy đếm nhịp trong người vậy! My Whitney 🙂 (Mà ảnh này Kygo không trẻ như bên ngoài nhỉ!!!)