Em đàn thứ sáu

Vậy là đã tròn 1 năm kể từ ngày đón em DGX-620 về nhà. Kiểm kê lại thấy mình có nhiều đàn ra phết Đầu tiên là một em đàn màu hồng, dạng ví gập, chỉ bé bằng bàn tay, rất xinh. Phím đàn chỉ là những phím bấm hình chữ nhật nhỏ xíu có... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑