Category: LỰA

Đừng sợ nhạc Jazz

Bài viết cuối khóa lớp Lược sử nhạc nhẹ đương đại mình tranh thủ học được khi trường MPU tạm thời chuyển sang dạy online trong thời gian giãn cách vì Covid. Mới chỉ là học vẹt nhưng khi nào định dành thời gian cho Jazz mình vẫn sẽ đọc lại.