Bolshoi online (vol. 2)

Thôi, lại bị lỡ mất vở ballet Le Corsaire phát ngày 15/4 rồi. Nhà hát Bolshoi tiếp tục cho phát trên kênh YouTube các vở diễn từ 15/4 đến 11/5. Giờ phát vẫn là 07:00 PM (giờ Moscow) và có thể xem lại trong vòng 24 tiếng kể từ lúc vở diễn kết thúc. Lướt... Continue Reading →

Bolshoi online

COVID-19 cũng không hoàn toàn xấu. Trong thời gian tạm dừng hoạt động để phòng tránh dịch lây lan, nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật đã duy trì kết nối với khán giả của mình bằng cách thực hiện các sự kiện trực tuyến. Qua chia sẻ của bạn bè mà mình biết đến... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑