Bất ngờ Cho Một Tình Yêu

Đã định không đi xem chương trình này nữa khi nghe nói đây là chương trình giới thiệu DVD nhạc phim cùng tên Mỹ Tâm mới phát hành, nhưng vì điểm cộng dành cho cách “chào vé” của MTE mà đã thay đổi ý định, thậm chí còn thăng hạng vé từ tầng 2 xuống... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑