Lune Production

Gần đây mình vừa có dịp xem Teh Dar ở Sài Gòn và Palao ở Hội An. Muốn viết bài nhưng khó quá nên viết về Lune Production trước. Mình nhớ là mình biết đến nhạc sĩ Nguyễn Nhất Lý từ lần ông hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Bảo trong chương trình Gió bình... Continue Reading →

Nhất Lý ông-bản-sắc cao giá

Nguồn: Đẹp - Số 161 Phát hành: Tháng 6 năm 2012 Bài: Trinh Nguyễn Đôi mắt với sắc ghi nghi hoặc chẳng có gì chung với bộ đồ thô màu mắm tôm nhạt rất an tĩnh ông đang mặc. Những cây đàn dân tộc bâng khuâng trong không gian của một phòng thu hiện đại.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑