Lune Production

Gần đây mình vừa có dịp xem Teh Dar ở Sài Gòn và Palao ở Hội An. Muốn viết bài nhưng khó quá nên viết về Lune Production trước. Mình nhớ là mình biết đến nhạc sĩ Nguyễn Nhất Lý từ lần ông hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Bảo trong chương trình Gió bình... Continue Reading →

Sương sớm (The Mist)

Bảy rưỡi tối xách xe đi xem sương sớm. Vừa vào đến nơi được phát cho một đôi đũa cả, có cả bánh nữa nhưng đông quá không chen vào được nên thôi, tung tẩy xách đũa đi lên gác. Vẫn còn vắng người. Ngồi một lúc thì nhận ra xung quanh là tiếng côn... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑