Nguyên Lê – Quê nhà

Thông thường chưa chắc mình đã đi xem chương trình này đâu vì thứ nhất là ngại đi nghe nhạc ở bar, thứ hai là ít nghe nhạc hòa tấu nên sợ đi nghe không hiểu gì Nhưng vì biết đây là một chương trình đáng xem, lại có đủ điều kiện về thời gian,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑