Vietnam Idol 25/12/10

Lười kinh khủng khiếp. Biết kết quả Idol xong là buông bàn phím luôn. Bây giờ mới gõ bù, nên sẽ có những thông tin lạc hậu hoặc nhảy cóc Đêm trao giải yêu nhất là mẹ con nhà Cám, tình cảm ơi là tình cảm Và thích nhất là Phan Anh. Thông thường khi... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑