Westlife Gravity Tour 2011 – Dấu mốc mới

Chết dở, lần này đi xem với toàn các bạn rành nhạc quốc tế, chẳng biết rì pọt thế nào bây giờ So với các bạn, mình đúng là thể loại không biết gì lại còn đua đòi Ngoài cái tên nhóm nhạc ra thì 4 chàng trong nhóm chẳng biết chàng nào tên gì….