Một ông chưa sáng, hai ông…

Một bài viết ngắn của nhạc sĩ Quốc Bảo về SMĐH trong mục “Góc nhìn” trên Đẹp 08/2006. Đọc để biết thêm một góc nhìn về SMĐH, và đọc để thấy dù lâu rồi mới cầm bút, nhưng Quốc Bảo vẫn cứ gây “xóc” cho người đọc như ngày nào! Một người viết "khó ưa"!... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑