Khánh thành blog mới


Chính xác phải là bình mới rượu cũ mới đúng!

Phù, cuối cùng cũng đã sắp xếp lại ngăn nắp những gì khuân từ blog Yahoo! 360plus sang đây. Cũng mất kha khá thời gian và đã nghĩ được cho blog của mình một cái tên chính thức không thể phù hợp hơn – LAZY NEWS.

Để chào mừng sự kiện trọng đại này, tự hứa với lòng mình sẽ lôi hết những chương trình ca nhạc đã đi xem và muốn rì pọt từ năm 2011 đến giờ mà chưa rì pọt ra để rì pọt. Danh sách chi tiết đã có rồi, chỉ còn chờ có bài để post lên nữa thôi!