Una Mattina

Tình cờ tìm lại được bản nhạc trong phim The Intouchables mà mình thích lắm luôn. Lúc nào thích nghe đúng không khí trong phim thì tìm bản gốc của tác giả Ludovico Einaudi, còn đây là bản chiến tại chỗ, của 2 người lạ, gặp nhau ở ga tàu 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: