Una Mattina


Tình cờ tìm lại được bản nhạc trong phim The Intouchables mà mình thích lắm luôn. Lúc nào thích nghe đúng không khí trong phim thì tìm bản gốc của tác giả Ludovico Einaudi, còn đây là bản chiến tại chỗ, của 2 người lạ, gặp nhau ở ga tàu 🙂