Bolshoi online (vol. 2)


Thôi, lại bị lỡ mất vở ballet Le Corsaire phát ngày 15/4 rồi. Nhà hát Bolshoi tiếp tục cho phát trên kênh YouTube các vở diễn từ 15/4 đến 11/5. Giờ phát vẫn là 07:00 PM (giờ Moscow) và có thể xem lại trong vòng 24 tiếng kể từ lúc vở diễn kết thúc.

Lướt qua danh sách thì chẳng biết vở diễn nào cả. Thế cũng hay! Tạm chấm Spartacus (18/4) và Don Quixote (7/5). Lại sửa soạn để xem thôi.