Monsoon Music Festival 2016 [Gallery]

Monsoon Music Festival 2016

Monsoon mùa 3. Tùy theo yêu cầu của nghệ sĩ biểu diễn, từ năm nay bắt đầu có quy định hạn chế máy ảnh chuyên nghiệp vào sân. Điện thoại thì vẫn được tha bổng.

Monsoon Music Festival (MMF)
21.10-23.10.2016
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)