Vũ Cát Tường – Dear Hanoi [Gallery]

Nằm trong khuôn khổ VCT Tour 2019, Dear Hanoi dành cho khán giả trẻ, rất trẻ với chất lượng tốt, đồng đều về mọi mặt.

XEM BÀI VIẾT

Dear Hanoi,
VCT TOUR 2019
Vũ Cát Tường
31.08.2019
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: