Hà Anh Tuấn – Café-in-Concert (Nâu nóng) [Gallery]

Café-in-Concert (Nâu nóng)

Concert đầu tay. Giá vé mềm nên được ngồi tầng 1. Ảnh thì vẫn đẹp như vậy với tay nghề không hề thay đổi 😀

Café-in-Concert (Nâu nóng)
Hà Anh Tuấn
17.12.2016
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội)