Hà Anh Tuấn – Romance [Gallery]

See Sing Share số đặc biệt. Có sự tham gia trực tiếp của khán giả.

XEM BÀI VIẾT

Romance – Người đàn ông & Bông hoa trên ngực trái
See Sing Share Concert
Hà Anh Tuấn
07.04.2018
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: