Hà Anh Tuấn – Romance [Gallery]

See Sing Share Concert - Romance của Hà Anh Tuấn

See Sing Share số đặc biệt. Có sự tham gia trực tiếp của khán giả.

Romance – Người đàn ông & Bông hoa trên ngực trái
See Sing Share Concert
Hà Anh Tuấn
07.04.2018
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)