Monsoon Music Festival 2017 [Gallery]

Monsoon Music Festival 2017

Hai năm rồi mà xem lại ảnh vẫn thấy thích. Kết quả của việc đi lang thang trong sân nhà Monsoon.

Monsoon Music Festival (MMF)
10.11-12.11.2017
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)