Monsoon Music Festival 2019 [Gallery]

Monsoon Music Festival 2019

Ánh sáng đẹp là một cái bẫy đối với máy ảnh còi. Nhưng máy ảnh phải còi thì mới được mang vào Monsoon Music Festival nhé!

Monsoon Music Festival (MMF)
01.11-03.11.2019
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)